Phòng Khám Quốc Tế Mega Gangnam

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

BsPhuong_avatar-240x240

BÁC SĨ PHẠM THU PHƯƠNG

Chuyên khoa Da liễu

Bác sĩ chuyên môn PKQT Mega Gangnam

BÁC SĨ LEE KIL SUN

Chuyên khoa trẻ hóa da phi phẫu thuật

Công tác tại Tập đoàn y tế thẩm mỹ đa quốc gia Mega Corp (hệ thống chi nhánh Mega Gangnam tại Việt Nam)

BÁC SĨ TRẦN ANH ĐỨC

Chuyên khoa phẫu thuật tạo hình

Công tác tại Tập đoàn y tế thẩm mỹ đa quốc gia Mega Corp (hệ thống chi nhánh Mega Gangnam tại Việt Nam)

chuyengia-5-1

BÁC SĨ BÙI THỊ ÂN

Chuyên khoa Da Liễu

Công tác tại Tập đoàn y tế thẩm mỹ đa quốc gia Mega Corp (hệ thống chi nhánh Mega Gangnam tại Việt Nam)

CHUYÊN GIA SẮC ĐẸP THU ELLA

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên gia sắc đẹp cao cấp

CHUYÊN GIA SẮC ĐẸP JINA NGUYỄN

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên gia sắc đẹp cao cấp

CHUYÊN GIA SẮC ĐẸP JESSICA

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên gia sắc đẹp cao cấp

CHUYÊN GIA SẮC ĐẸP PHÙNG CHIÊU HƯNG

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên gia sắc đẹp cao cấp