banner-team-bac-si
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile

Cố vấn chuyên môn Huang Young Gu


Huang-Young-Gu

Cố vấn chuyên môn Huang Young Gu

  • Ban giám khảo trong cuộc thi hoa hậu liên lục địa Seoul 2016.
  • Thành viên hiệp hội sắc đẹp quốc tế.
  • Phó chủ tịch hiệp hội sắc đẹp toàn cầu.
  • Thành viên sáng lập ra khóa học chương trình tạo hình y học KSH.
  • Giám đốc sáng tạo viện thẩm mỹ phẫu thuật tạo hình Gangnam.
  • Giám đốc sáng tạo thẩm mỹ viện Hong Ick Univ
  • Trưởng ban tổ chức hội thảo chuyên gia sắc đẹp quốc tế IBPA.
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile