banner-team-bac-si
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile

Cố vấn chuyên môn: Chuyên gia Hyung Jae Sun

Hyung-Jae-Sun

Cố vấn chuyên môn: Chuyên gia Hyung Jae Sun

  • Hoàn thành khóa học Pearson Vue And ACE
  • Thành viên tích cực Hiệp hội tạo hình không phẫu thuật Hàn Quốc.
  • Cựu hội trưởng hiệp hội nghiên cứu giảm béo không phẫu thuật Hàn Quốc
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile