Tiến sĩ Shin Hyeon Jeong

Tiến sĩ Shin Hyeon Jeong

Bác sĩ: Shin Hyeon Jeong

  • Thành viên hiệp hội nghiên cứu trẻ hóa Hàn Quốc.
  • Phó giám đốc đào tạo I.B.A
  • Giảng viên đào tạo MTS – Trung tâm tạo hình Gangnam
  • Phó khoa thẩm mỹ không phẫu thuật – Bệnh viện Yonsei Hàn Quốc

Các bài viết liên quan