Tiến sĩ – Bác sĩ Park In Yeol

Tiến sỹ - Bác sĩ Park In Yeol

Tiến sỹ: Park In Yeol

Chức danh: Bác Sĩ

  • Thành viên hiệp hội nghiên cứu trẻ hóa da Hàn Quốc
  • Phó giám đốc đào tạo I.B.A
  • Giảng viên đào tạo MTS – Trung tâm tạo hình Gangnam
  • Phó khoa thẩm mỹ không phẫu thuật – Bệnh viện yonsel Hàn Quốc

 

Các bài viết liên quan