Tiến sĩ – Bác sĩ Oh Kyung Jong

Tiến sĩ - Bác sĩ Oh Kyung Jong

Tiến sỹ: Oh Kyung Jong

Chức danh: Bác Sĩ 

  • Tiến sĩ khoa làm đẹp công nghệ cao, đại học Yonsei – Tập đoàn Mega
  • Thanh viên thường trực hiệp hội tạo hình cơ thể Seoul
  • Giảng viên đào tạo MTS – Trung tâm tạo hình Gangnam
  • Thành viên hiệp hội sắc đẹp quốc tế

Các bài viết liên quan