Tiến sĩ – Bác sĩ Lee Dong Huyn

Tiến sĩ - Bác sĩ Lee Dong Huyn

Tiến sĩ – Bác sĩ Lee Dong Huyn

 

Tiến sĩ: Lee Dong Hyun

Chức Danh: Bác sĩ

  • Giảm khảo cuộc thi Thẩm mỹ thành phố DaeGu lần thứ 28
  • Giám khảo cuộc thi Body contest thành phố DeaGu năm 2014
  • Thành viên hiệp hội sắc đẹp quốc tế
  • Viện phố viện Isar – Tập đoàn Mega
  • Thành viên tích cực của Hiệp hội sắc đẹp Hàn Quốc.

Các bài viết liên quan