Tiến sĩ – Bác sĩ Kim Ji Yeon

Tiến sĩ - Bác sĩ Kim Ji Yeon

Tiến sĩ – Bác sĩ Kim Ji Yeon

 

Tiến sĩ – Bác sĩ Kim Ji Yeon

Chức danh: Viện Phó

  • Giảng viên hướng dẫn Hiệp hội vẻ đẹp thế giới
  • Đạt huân chương vàng trong cuộc thi “Vẻ đẹp thế giới “
  • Giám đốc đào tạo I.B.A tại trung tâm đào tạo kỹ thuật viện giảm béo
  • Phó chủ tịch ủy ban tổ chức lễ hội thế giới văn hóa vẻ đẹp Hàn Quốc
  • Giảng viên đào tạo khóa căng chỉ/Giáo dục Petit
  • Giảng viên đào tạo trang điểm đặc biệt tại Hàn Quốc
  • Giảng viên đào tạo MTS – Trung tâm tạo hình tại Gangnam
  • Bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc viện thẩm mỹ (Botox, Filler, Căng chỉ )

Các bài viết liên quan