Tiến sĩ – Bác sĩ Hyung Jae Sun

Tiến sĩ - Bác sĩ Hyung Jae Sun

Tiến sĩ: Hyung Jae Sun

Chức danh: Bác sĩ

  • Hoàn thành khóa học Pearson Vue And ACE
  • Thành viên tích cực Hiệp hội tạo hình không phẫu thuật Hàn Quốc.
  • Cựu hội trưởng hiệp hội nghiên cứu giảm béo không phẫu thuật Hàn Quốc

Các bài viết liên quan