Tiến sĩ – Bác sĩ Huang Young Gu

Tiến sĩ - Bác sĩ Huang Young Gu

Tiến sĩ – Bác sĩ Huang Young Gu

Tiến Sỹ Huang Young Gu

Chức Danh: Viện Trưởng.

  • Ban giám khảo trong cuộc thi hoa hậu liên lục địa Seoul 2016.
  • Thành viên hiệp hội sắc đẹp quốc tế.
  • Phó chủ tịch hiệp hội sắc đẹp toàn cầu.
  • Thành viên sáng lập ra khóa học chương trình tạo hình y học KSH.
  • Giám đốc sáng tạo viện thẩm mỹ phẫu thuật tạo hình Gangnam.
  • Giám đốc sáng tạo thẩm mỹ viện Hong Ick Univ
  • Trưởng ban tổ chức hội thảo chuyên gia sắc đẹp quốc tế IBPA.

Các bài viết liên quan