banner-team-bac-si
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile

Cố vấn chuyên môn chuyên gia: Park In Yeol

Park-In-Yeol

Cố vấn chuyên môn chuyên gia: Park In Yeol

  • Thành viên hiệp hội nghiên cứu trẻ hóa da Hàn Quốc
  • Phó giám đốc đào tạo I.B.A
  • Giảng viên đào tạo MTS – Trung tâm tạo hình Gangnam
  • Phó khoa thẩm mỹ không phẫu thuật – Bệnh viện yonsel Hàn Quốc
banner-khuyen-mai-ladi-cang-chi-new-mobile