Tiến sĩ, bác sĩ Oh kyung jong

  • Tiến sỹ khoa làm đẹp công nghệ cao, đại học Yonsei - Tập đoàn Mega
  • Thành viên thường trực hiệp đội tạo hình cơ thể Seoul
  • Giảng viên đào tạo MTS - Trung tâm tạo hình Gangnam
  • Thành viên hiệp hội sắc đẹp quốc tế
0932278888 Đăng ký 18006257